BRIGITTE SCHREUDER

 

Architectuur in klei

In mijn werk ziet u elementen van de klassieke en romaanse bouwkunst.

 

Ik ben gefascineerd door deze bouwkunst, de overblijfselen ervan, de plekken op de aarde die gekozen werden voor deze bouwwerken.


Fietsend door mijn stad zie ik steeds weer deze klassieke en romaanse elementen terug komen in de huidige gebouwde omgeving. Tempelfronten als dakkapel of als afdak voor een voordeur, kariatiden als ondersteuning van balkons, een klassieke maatvoering in moderne bouwwerken, enz.


Met al deze elementen speel ik en bouw ik mijn architectuur in klei.


Het werk Speicherstadt (links afgebeeld) is geïnspireerd op de oude pakhuizen op eilandjes in de Elbe in Hamburg, prachtige “havengothiek” van rond 1900.

 

LOCATIE GASTEXPOSANT

Brigitte is bij de Kunst- en Atelierroute 2024 gastexposant en zal haar werk tonen in

Atelier 't Buytenlandt aan de Oudeweg 1 te Rhoon.